Felvételi 2020/2021 - Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

Felvételik elmaradnak!

A 2020/2021. tanévre jelentkezettek számára a felvételi vizsgák későbbi időpontban kerülnek megtartásra, melyről értesítés fogunk küldeni! További információ ITT.

Új információ a koronavírus miatt bevezetett intézkedésekről!

A Szakgimnázium igazgatója tájékoztatja az első évfolyamon tanulókat, hogy 2020. március 16-tól digitális munkarend szerinti oktatást vezet be.

További információ ITT.

A 2020/21-es tanévre vonatkozó felvételi egységcsomagok elérhetőek a FELVÉTELI menüpontban!

Jelentkezzen a 2020. szeptember 1-jén induló képzésre!

Részletek...

Rendőr Szakmai Osztály csapatgyakorlata - 2018

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A Rendőr Szakmai Osztály 8 fő dolgozója Tóth Tamás r. alezredes, Dr. Rákosi Éva c. r. alezredes, Németh Attila c. r. alezredes, Heizer Hajnalka c. r. alezredes, Nagy Dezső c.r.főtörzszászlós, Papp László c.r.főtörzszászlós, Újhelyi László r. törzszászlós, Horváth Norbert r.törzszászlós 2018. június 25-28. között tanári csapatgyakorlaton vett részt.

Az első nap délelőttje a Zala MRFK Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály Eszteregnye megtekintésével kezdődött. Valgut Zoltán r. őrnagy alosztályvezető fogadott minket, rövid tájékoztatást kaptunk az autópálya alosztályok megalakulásáról és történetéről, az alosztály állományának összetételéről, illetékességi területéről. Megtudtuk, hogy nemcsak az M7-es autópálya közel 50 km-es szakasza tartozik az alosztályhoz, hanem az M70-es gyorsforgalmi autóút is. Alosztályvezető úr elmondta, hogy fő feladatuk, a balesethelyszínelés mellett sebesség illetve forgalom ellenőrzés. Megtudtuk, hogy vizsgálati munkát nem folytatnak, közlekedési baleset esetén csak a balesethelyszínelést végzik el, a vizsgálatát a Zala MRFK Közlekedésrendészeti Osztálya végzi. A tájékoztatót követően megtekintettük az alosztály által használt szolgálati járműveket valamint technikai eszközöket.

Kora délután csoportunkat a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt képviseletében Németh Sándor ellenőrzési osztályvezető fogadta a Kaposvártól 20 km-re található zselici erdőben, a Hotel Kardosfában.

Kötetlen beszélgetés keretében megtudtuk, hogy a Zrt Somogy megye erdeinek felén, 80 ezer hektár állami tulajdonú erdőterületen gazdálkodik, főbb tevékenységük az erdőművelés, a vadgazdálkodás, a fafeldolgozás, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre is. Hallhattunk az egyes rendészeti tevékenységet végző dolgozók szolgálatteljesítéséről, intézkedéseikről, illetve az oktatásuk fontosságáról, melyben a KRSZG tevékenyen vesz részt.

Az ismertető után meglátogattuk a Zselici Csillagpark komplexumát, melyet a SEFAG Zrt működtet. A komplexum csillagvizsgálóból, egy 25 méter magas faszerkezetű kilátóból és öt darab információs pontból áll. A mesterséges fények hiánya, az alacsony szintű fényszennyezés miatt a csillagos égbolt olyan részleteit is láthatjuk szabad szemmel, amelyeket máshonnan lehetetlen megfigyelni. A planetáriumban Dr. Mosoni László csillagász vezetésével részt vettünk a Nap távcsöves bemutatásán, megtekintettük a meteorit gyűjteményt, ismereteket szereztünk a csillagképekről, láthattuk „Az élet eredete” és a „Zselici évszakok” című filmeket.

A szakmai gyakorlat második napját a Mohácson a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Mohácsi Vizirendészeti Őrs megtekintésével kezdtük. Az őrsön fogadott minket Szabó György r. alezredes őrsparancsnok, aki röviden elmondta az őrs felépítését, állományának összetételét. A parancsnok itt kitért az állomány speciális szakmai felkészültségének fontosságára, melyet folyamatos képzéssel tart fent és vizsgáztatással ellenőriz. A parancsnok elmondta, hogy az őrs illetékessége a Sió Csatorna kifolyásától az országhatárig tart, 60 folyam km hosszan. Képekben megismertük a technikai ellátottságot, majd egy rövid prezentációban bemutatásra került a Dunai Vízirendészeti Rk és a hajóvizsgálati tevékenység. Az előadás során megismerhettük a vízirendészet feladatait, mely a segítségnyújtáson túl nemcsak a vízi közlekedés ellenőrzés, hanem a szabad vízben való fürdés, jégen tartózkodás, horgászok ellenőrzése is. Az őrsparancsnok továbbá elmondta, hogy mivel a területükön, Mohácson van az Európai Unió Dunai Határkikötője, ezért ez plusz feladatot ró rájuk. A határkikötőben a más hatóságok mellett a vízirendészet is jelen van közös vizsgálat során. Itt a feladatuk a hajóokmányok és a személyokmányok ellenőrzése, alkoholszondás ellenőrzés valamint a víziközlekedést szabályzó jogi normák batartatása.

A Mohácsi Vízirendészeti Őrs megismerését követően a Mohácsi Rendőrkapitányság Vízi Határátkelőhely megtekintésével folyattuk a gyakorlatot.

A vízi határátkelőhely objektumában Dr. Garamvári Gábor r. ezredes a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetője fogadott minket. Rövid tájékoztatást adott a kapitányság illetékességi területéről, szervezeti felépítéséről, feladatrendszeréről. Itt kiemelte a lakosság és a rendőrség jó együttműködését, pozitív kapcsolatát is.

Ezt követően bemutatta a Vízi Határátkelőhelyet. Elmondta, hogy az átkelőhely a Duna folyó 1449 sz. folyamkilométerénél található az államhatártól mintegy 16 km távolságban és a nap 24 órájában nyitva áll. Feladata az Európai Unióba vízi úton érkező személy-és teherforgalom ellenőrzése, továbbá a határátkelőhely és az államhatár közötti Duna szakasz illegális bevándorlás szempontjából történő ellenőrzése. Ismertette az ellenőrzés menetét, az ellenőrzésben részt vevő személyi állomány létszámát, feladatát valamint a társszervekkel történő együttműködés folyamatát. Kiemelte, hogy az illegális migráció visszaszorítása érdekében pályázat útján sikerült 2 db, egyenként 40 m magas folyóparti megfigyelő tornyot kiépíteni közvetlenül a Duna jobb és bal partján. A megfigyelő tornyokon hőkamera, radar, nappali kamera található, melyek a határátkelőhelyen lévő központba vannak bekötve, így óriási segítséget nyújtva a napi feladat végrehajtásban.

Végezetül pedig bemutatta a határátkelőhely technikai ellátottságát, illetve vízi járműveit.

Harmadik napunk a kora reggeli órákban Siklósról indulva Szeged-Röszke Autópálya Átkelőhelyen kezdődött, ahol Szilassi-Horváth Jenő r. ezredes Úr, szolgálatvezető fogadott bennünket. Az Ezredes Úr tájékoztatást adott a kirendeltség átkelőhelyein folyó munkáról, a működési területről és a létszám helyzetről.  Ezután az Autópálya Átkelőhely ki- és belépő oldali forgalmát, az ellenőrzés módszerét, gyakorlati végrehajtását tekintettük meg – mind az autóbusz forgalom, mind a személygépkocsi forgalom tekintetében – Csordás Zsanett r. hdgy vezetésével. Liker András r. törzsőrmester – a Frontex helyi koordinátora - bemutatta az átkelőhelyen található Fókuszpont Irodát. Beszélt az itt szolgálatot teljesítő osztrák és német vendégtisztek munkájának fontosságáról.

Ezt követően Dr. Tuczakov Szilvána c. r. alez. a Röszkei Kapcsolattartási Szolgálati Hely Alosztály vezetője fogadott bennünket. Ismertette, hogy 2014. július 1-től működik a szolgálati hely, rámutatott arra, hogy a szervezeti struktúrában hol helyezkedik el. Fő feladataikként kiemelte a kölcsönös informálást és a közös munkát Magyarország és Szerbia rendőrségei között. Bemutatta az ügyeleti helységet és az informatikai eszközöket, valamint a munkájuk során használatos formanyomtatványokat.

Ezt követően a határátkelőhely közelében található TRANZIT zónát tekinthettük meg.

Segítőnk Dr. Nagy Balázs r. alezredes úr volt, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Őr-és Kísérőőri Osztály  megbízott osztályvezetője.

A Tranzit 2017. április 17-én kezdte meg a működését, 400 fő befogadására alkalmas állapotban.  A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az üzemeltető, a rendőrség feladata az őrzés, kísérés és a menedékkérők beléptetése.

E feladatokat nagyrészt fegyveres biztonsági őrök hajtják végre.

Az általunk megtekintett Röszkei bázison családok és kísérő nélküli kiskorúak vannak elszállásolva, a magányosan érkezőket a Tompai állomás fogadja be.

A bázis szektorokra van osztva, mely szektorokat lakókonténerek által határolt területek alkotják. Ezen belül elhelyezettek szabadon mozoghatnak, de a szektort csak kísérettel hagyhatja el. Amennyiben távozni akar valaki, azt Szerbia irányába szabadon megteheti.

Az ide érkezők Szerb oldalon várakoznak, majd naponta a BMH által meghatározott számban léptetik be őket a Tranzitba, ahol

  1. egészségügyi szűrésen
  2. ruházat és csomag átvizsgáláson (szúró és vágaóeszközt keresnek)
  3. tolmács segítségével adatfelvételezésen
  4. nyilvántartásokban való ellenőrzésen
  5. majd egy nyilatkozat megtételén esnek át, mely nyiltakozat arra vonatkozik, hogy menedékkérelmet akar-e.

Amennyiben a válasz NEM – visszakísérik Szerb területre, ha pedig IGEN, akkor elhelyezik vagy Röszkén vagy Tompán és megindul az eljárás.

A délutáni órákban a tanári állomány Csongrád MRFK Mórahalmi Rendőrőrsön tett látogatást, ahol Szilassi Horváth Jenő r. ezredes a megyei főkapitányság határrendészeti szolgálatának vezetője fogadott minket. Ő részletesen bemutatta Csongrád MRFK illetékességi területét, felépítését, feladatát és a rendelkezésre álló személyi állományt. Kitért az illegális migráció következtében rájuk nehezedő feladatok sokaságára, mellyel nap mint nap szembesülnek. Ismertette azt a sajátos védelmi rendszert, melyet kidolgoztak, ami segítségével ilyen sikeresen és hatékonyan tudnak fellépni az illegális migrációval szemben.

Ezt követően pedig egy rövid látogatást tettünk az itt található Command Centerben, ahol részletes tájékoztatást kaptunk a rendszerről, melyet működés közben is megfigyelhettünk. A kezelők elmondták, hogy a telepített kamerák a nap 24 órájában segítik az ott szolgálók munkáját. 

Tanári csapatgyakorlatunk befejező napján délelőtt a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban dr. Koczó Ferenc r. alezredes az Igazgatási és Oktatásszervezési Osztály osztályvezetője fogadott bennünket. Részletes tájékoztatást kaptunk az intézményről, az ott folyó szakmai munkáról, az infrastrukturális fejlesztésekről. Beszélt arról a folyamatról, amelynek eredményeként rekord idő alatt (2015.01.-2015. 07.23.) közel 300 000 000 forint összegű EU-s támogatásból megépült a szakgimnázium területén a Határrendészeti Oktatóbázis, amely 2015. október 19.-én kezdte meg a működését. Információt kaptunk a HOB szakmai programjairól. Jelenleg 24 különböző képzést kínálnak a végrehajtásban dolgozó azon hivatásos állományúak számára, akik a schengeni határon, a határátkelőhelyen, illetve az államhatár közvetlen közelében teljesítenek szolgálatot, illetve akik határ-ellenőrzési feladatokat látnak el.

Érintette a Frontex és a tanintézet között 2017.február 06.-án hatályba lépett Partnerségi Megállapodás céljait, a partnerakadémia együttműködés területeit. A szakmai tapasztalatcsere lezárásaként megtekintettük a SZRSZGI területétén a rendelkezésre álló oktatási helyszíneket, a HOB épületét – amelyben a szállást biztosították számunkra-, bemutatták annak infrastruktúráját, s miután elköszöntünk kedves vendéglátóinktól, indultunk tovább a délutáni helyszínre a MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Kecskeméti Repülőbázisra.

Itt csoportunkat Török Nikolett fogadta és köszöntötte, ezt követően Magna Réka zászlós kalauzolta és kísérte csoportunkat.

A csoport mindenki által várva várt program első részében a vadászpilóták magassági felszereléseibe kapott betekintést az öltözettől fogva a kiegészítő felszereléseken át a pilóták sisakjáig. A túrát folytatva a vadászgép múzeumhoz értünk ahol a régmúlt vadászgépeit, valamint helikoptereit tekinthettük meg és ülhettük be. A nap zárásaként és csúcspontjaként az üzemeltetési szászad jóvoltából a JAS-39 Gripen negyedik generációs vadászgép technikai és fegyverzeti felszereléséről kaptunk egy érdekfeszítő előadást. A bázist fájó szívvel és a pilóták jelmondatával hagytuk el

 „ Vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse”  

 

Ezen a napon véget ért a tanári csapatgyakorlatunk, megfáradva, de annál több szakmai élménnyel tértünk haza.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki vendéglátóinknak, hogy hozzájárultak a színvonalas és tartalmas programok lebonyolításához.

Tóth Tamás r. alezredes RSZO osztályvezető

 

Felhívás

Pályázati felhívás

Az Országos Rendőr-főkapitány pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán induló nappali munkarendű, 3 éves tisztképzésre.

Pályázati tájékoztató

Pályzati felhívás

Mellékletek

Körmend - iskolánk városa

 

Keresés az oldalon

Zászlófelvonás

Suli kisfilm

Fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart.

Bejelentkezés:

+3694 592 650,

26/6221 (BM)

Tanulónk a toborzó videóban

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázati kisfilmjében a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium diákja szerepelt

Elérhetőség, megközelítés

Cím: 9900 - Körmend, Alkotmány utca 5-7.

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a térképen

 

Kapcsolat

 

Hívjon bennünk, vagy írjon nekünk:

Postai cím: 9901 - Körmend, Pf.: 98

Telefon: 94/592-650

Fax: 94/592-650 / 6270-es mellék

E-mail: krszg@krszg.police.hu

OM azonosító: 102493

PIR szám: 720904

Adószám: 15720900-2-51

 

Igazgatói fogadóóra

Hollósi Gábor r. ezredes, Iskola Igazgató:

- minden hónap első keddjén

- 08.00 és 09.00 óra között

 

A fogadóórára bejelentkezés:

06-94/592-650, vagy 26/6221 (BM)

Adatkezelési szabályzat

Akadálymentesítés nyilatkozat

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper